top of page

Feest in de Kennemerduinen

De afgelopen dagen ben ik een paar keer vroeg in de ochtend de Kennemerduinen ingetrokken. Dit gebied was vroeger in het bezit van kooplieden uit Amsterdam en werd vooral gebruikt als jachtgebied. Na de tweede wereldoorlog hebben natuurorganisaties hun handen ineen geslagen en ontstond het natuurgebied Zuid-Kennemerland.


Mijn wandeling

1. Ik start mijn wandelingen in Zuid- Kennemerland vanaf parkeerplaats Parnassia. Vanaf hier vervolg ik mijn route richting het bekende vogelmeer. Onderweg naar het vogelmeer kom je al vrij snel langs een ondiep duinmeertje. Let hier vooral op de struiken rondom het meertje waar veel zangvogels hun huis hebben. Blauwborsten, kneu, roodborsttapuit maar ook het geluid van de sprinkhaanzanger, nachtegaal en grasmus wijst op de aanwezigheid van veel zangvogels.


2. Ik vervolg mijn route richting de vogelhut en let onderweg op de vele konijnen die leven in dit duingebied. Hun gangen en holen zijn daarnaast vaak onderkomen voor muizen, vogels maar bijvoorbeeld ook voor vossen die konijnenholen soms ombouwen tot een grote vossenburcht.

Aangekomen in de vogelhut zet ik mijn statief neer en neem rustig de tijd om alle kleine broedeilandjes af te sporen. Naast de broedende aalscholverkolonie vind je hier veel eendensoorten, ganzen, fuutsoorten en plevieren. Ook zit je hier lekker beschut en dus tijd voor een lekkere bak koffie.


3. Bijgekomen van het harde werk (vogelen) vervolg ik mijn route richting het binnenland. Je merkt al snel dat de vegetatie verandert. Duindoorn en helmgras maakt plaats voor naaldbomen en struiken. In dit binnenduin is het zaak je ogen en oren op scherp te zetten. Schuwe reeën en damherten struinen vaak door dit gebied maar zijn ook zo weer verdwenen bij teveel geluid. Tussen de naaldbomen hoor je vaak de appelvink en vliegt menig roofvogel rond (havik, buizerd en sperwer). Mocht je nou echt een geluksvogel zijn dan maak je zelfs kans om de boommarter tegen te komen.


4. Na het kleine ommetje in het bosrijke binnenduin loop ik weer richting de zee. Aangekomen aan de andere kant van het vogelmeer eet ik mijn appel en vervolg mijn wandeling richting het Noorden de Vogelweg af. Op de splitsing met de Ezelweg sla ik linksaf met aan de rechterhand nog een klein duinmeer. Dit is het gebied waar ik vaak de grote grazers tegenkom. Een kudde Konikpaarden of Schotse Hooglanders zorgt ervoor dat het gebied begraasd blijft waardoor het duinbiotoop niet verloren gaat. Let goed op want dit is ook het gebied waar vaak de vos foerageert en jaagt op zandhagedissen en andere prooidieren.


5. Het einde van de wandeling is in zicht. De wandeling vervolgt zich nu door de duinen vlakbij zee. Net voor het einde van de wandeling kom je aan bij de Kattendel. Hier vind je twee openingen in de duinen waar wind en zand vrij spel hebben. Dit zorgt voor een prachtig uitzicht op de Noordzee en zeker een punt om nog even stil te staan. We lopen nog 500 meter door en komen weer aan bij ons startpunt. Mocht je toe zijn aan wat te drinken of een lekkere punt taart, breng dan zeker een bezoek aan restaurant Parnassia.


Wat kwam ik allemaal tegen afgelopen dagen?

  1. Blauwborst, roodborsttapuit, grasmus, sprinkhaanzanger, heggenmus, kneu en nachtegaal.

  2. Geoorde fuut, dodaar, aalscholver, mantelmeeuwen, oeverloper, groenpootruiter, talingen, kleine plevier en krooneend.

  3. Damhert, ree, zanglijster, appelvink, sperwer, buizerd, zwarte mees en gekraagde roodstaart.

  4. Konik paarden, Schotse Hooglanders, vos, Engelse gele kwikstaart, kramsvogel en beflijster.

  5. Vos, damhert, dwergmeeuw, kleine plevier, roodborsttapuit, blauwe kiekendief en torenvalk.
29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page